Regnskab & bogholderi

Regnskab & bogholderi

REGNSKAB & BOGHOLDERI

Vores regnskabsmæssige ydelser

Vi tilbyder en lang række regnskabsmæssige ydelser – alt fra håndtering

af jeres bogholderi til udarbejdelse af årsrapporter.

Bogholderi

Klik på de enkelte emner for at læse mere om de bogholderi opgaver vi udfører.

Bogføring

Vi bogfører i E-conomic, Navision, Uniconta, Dinero, Billys, SAP og sørger for at disse systemer er sat op til at bogholderiassistancen har minimalt manuelt arbejde, og vi tænker i digitale løsninger.

Moms

Vi har en tilgang til moms at alle vores kunder skal have deres momsfradrag som de er berettiget til. Derfor er en del af vores service at tilsikre at vores kunder får de korrekte momsfradrag, som vi automatisk har indbygget i vores afstemningsværktøj når der foretages momsafstemning, som er et lovkrav.

Skat

Vi bygger kontoplan op efter at der også er tænkt udnyttelse af skattefradrag, og vi tilsikre at revisorer modtager regnskabsmateriale hvor der ikke er tvivl om hvilke skattefradrag der skal foretages.

Lønsumsafgift

Hvem skal betale lønsumsafgift? Det skal de virksomheder som ikke er afgiftspligtige efter momsloven. Vi sørger for indberetningen.

Afstemninger

Vi sørger for at dit regnskab bliver afstemt, alle balancekonti gennemgåes. Det afstemmes ved hver momsafstemning, hvilket giver din virksomhed er mere retvisende billede af Jeres resultat i løbet af året.

Løn

Har du brug for lønassistance ? Vi er eksperter indenfor lønadministration og har mange års erfaring. Læs mere

Budgetter

Vi har mange års erfaring i budgetlægning og likviditetsbudgetter. Har du brug for hjælp til at være godt forberedt til et bankmøde – Tag kontakt til os, vi kan hjælpe dig. Hvilke beslutninger skal træffes i en virksomhed for at vækste, der er et likviditetsbudget altafgørende i den proces.

Betalingsløsninger

Vi gennemgår dine betalingsløsninger, og sammen med dig som kunder finder vi de rigtige løsninger til dig og Jeres virksomhed. Vores fokus er den løsning vi vælger til Jer er den bedste løsning for Jer, der minimere manuelt arbejde totalt i hele processen.

Årsregnskab

Et årsregnskab udarbejdes årligt, og vi udarbejder årsregnskaber til virksomheder som ikke har revisionspligt.

Årsrapport

Årsrapport er et lovkrav, som skal opstilles udfra bogføring og en afstemt balance. Vi opstiller din årsrapport og sørger for indberetninger indenfor tidsfristen.

Indberetning til Erhvervsstyrelsen

Når årsrapporten er underskrevet indberettes årsrapporten til erhvervsstyrelsen XBRL format.

Selvangivelse

Ved et årsregnskab medfølger indberetning af selvangivelse på skat.dk, dette udfører vi både for enkeltmandsvirksomheder og IVS, ApS og A/S.

Udvidet selvangivelse

Personlig eget selskabers udvidet selvangivelse indberetter vi når årsregnskabet er udarbejdet og de skattemæssige bogføringer er foretaget.

Acontoskat beregninger

Acontoskat er et vigtigt parameter, som vi tilsikre at I får betalt i løbet af året. Acontoskat beregnes udfra det forventet overskud i løbet året.

Klargøring til revisor

Har du revisionspligt eller får du dit årsregnskab udført af en revisor? Så udarbejder vi et årsregnskabsmateriale til din revisor, hvor balancen er afstemt på alle konti. Mangler du en revisor, har vi nogle gode samarbejdspartner.

Afstemning af driftsposter

Vi afstemmer alle driftsposter, og tilsikre korrekt bogføringsmateriale og momsfradrag.

Afstemning af balancen

Afstemning af balancen er en del af vores service, som vi varetager og sender ikke denne opgave til en revisor. Vi tilsikre at balanceposter er korrekt bogført.

Anlægsaktiver

Får du den rigtige sparring i forhold til hvordan du skal afskrive på dine anlægsaktiver, det har stor betydning hvilken strategi der lægges i jeres virksomhed for Jeres resultat og mål for virksomheden. Der er regnskabsmæssige afskrivninger og skattemæssige afskrivninger, som er to forskellige ting.

Omsætningsaktiver

Fokus på omsætningsaktiver er det som gør at din virksomheds likviditet er velfungerende. Vi holder kunden i hånden på deres omsætningsaktiver i løbet af året.

Egenkapital

Afstemning af egenkapital til årsregnskabet, er en del af vores service inden vi leverer materiale til revisor.

Gældsposter

Vi opdeler Jeres gæld i kort og langfristet gældsposter ved materialet til årsregnskabet.

Interim - Vikar

Har du behov for en midlertidig løsning i din økonomifunktion, er vi mulighed for at hjælpe Jer. I kan mixe kompetencer efter Jeres behov. Det kan som virksomhed være svært at ansætte en person som kan det hele, I har her muligheden for at købe Jer til de kompetencer i har behov for på timebasis.

Controlling

Har din virksomhed behov for at få controlleret jeres regnskab, sat nogle værktøjer op til rapportering udarbejder vi controlling opgaver både ude hos kunder og fra vores eget kontor.

Regnskabschef

Din virksomhed kan hyre en regnskabschef for en bestemt periode, for et vist antal timer og skræddersy en løsning til Jeres virksomhed hvor kompetencer matcher Jeres behov.

CFO / økonomidirektør

Din virksomhed kan hyre en CF//økonomidirektør for en bestemt periode, for et vist antal timer og skræddersy en løsning til Jeres virksomhed hvor kompetencer matcher Jeres behov. Vi tilbyder også en sparringspakke med en CFO til fastpris.

Bogholder / regnskabskonsulent

Din virksomhed kan hyre en bogholder for en bestemt periode, for et vist antal timer og skræddersy en løsning til Jeres virksomhed hvor kompetencer matcher Jeres behov.

Budgetpakke

Vi tilbyder at I som kunde får en pakkeløsning til budget og likvidtetsbudget til en fastpris på interim basis.