Oplysningspligt jobansøgere

Oplysningspligt

Da vi modtager personoplysninger fra dig i forbindelse med en ansøgning, har vi en oplysningspligt over for dig og skal derfor oplyse dig om:

  • at du altid kan kontakte os som dataansvarlige på mail info@h-plus.dk.
  • at formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet,at formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet
  • at retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er et nødvendigt forarbejde i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt
  • at vi kun gemmer de oplysninger, som er helt nødvendige i forhold til formålet
  • at oplysningerne slettes 2 år efter afslag – ved ansættelse fortsættes opbevaringen
  • at du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling
  • at du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, foto til hjemmeside, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) – og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen
  • at du har ret til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.