Kursus

Vi tilbyder en lang række kursus til virksomheder indenfor forskellige områder.

Lønkursus

Start uforpligtende dialog med os

Dette lønkursus er for dig der ønsker at lære og/eller styrke dit nuværende kendskab til løn, og de arbejdsopgaver der følger med den opgave.

 

Lønkurset er modul opdelt, så du kan vælge om du vil være med på hele kurset og få den fulde oplevelse, eller udvælge moduler, så du får opfrisket viden eller får ny viden.

På hvert modul vil der være minimum 10 opgaver der skal løses, det er derfor vigtigt, at du medbringer din bærbar computer med Office pakken installeret på, en mus, samt papir og en pen.

 

Udover de praktiske opgaver vi skal løse, så vil der også være cases vi skal gennemgå, punkter vi går i grupper og taler om, for til sidst at tale om det sammen. Hvis vejret er til det, vil vi på gruppeemnerne lave det som en walk and talk inden vi tager det op i fællesrummet.

 

Kurset og opgaverne vil have dansk lovgivning som baggrund, overenskomster vil ikke blive behandlet ej heller særregler der følger med overenskomsterne, men vi kommer ind på lidt af forskellene og opmærksomhedspunkter.

Hvert modul er et heldags kursus, så vi kan få arbejdet med opgaverne, talt det forskellige lovstof igennem og har tid til spørgsmål der måtte opstå undervejs, derfor vil vi også være max 8-10 deltagere på hvert kursus.

Modul 1:

Følgende emner er med i modul 1:

På dette modul vil vi gennemgå hvilke interessenter der er en del af hele løn cyklussen, vi skal kigge på hvad der sker når en medarbejder starter og stopper, hvad en lønseddel som minimum skal indeholde, hvad er statistik. Selvom statistik ikke indgår i lønberegningen, så bruger de lønoplysningerne fra virksomhederne.


Ferieloven vil vi tale lidt om, det gør vi også på modul 3, men indgangsvinklerne vil være forskellige, da kursets indhold er forskellige.


Udover den løn der udbetales til de ansatte, så er der også andre udgifter ved at have ansatte, det vil vi kigge lidt nærmere på, så vi ved hvad koster det ca. at have en medarbejder ansat.


Udover ferieloven så kigger vi lidt på ansættelsesbevisloven, funktionærloven, barselslovgivningen mm. På dette kursus er der fokus på alt det vi skal forberede og gøre før vi kan køre en løn i vores lønsystem

Modul 2:

Følgende emner er med i modul 1:

Vi skal tale lidt om hvad der skal ske når vi kører en lønkørsel, hvad skal vi være OBS på, hvem får vi data fra, hvad er kritiske punker der skal håndteres under hver lønkørsel og inden vi bogfører den og udbetaler til medarbejderne.

På dette modul vil vi gennemgå regnskabsteknikken i bogføringen, hvilken indflydelse løn har på regnskabet. Bogføring kan ske på forskellige måder, alt efter lønsystem, finanssystem og lignende. Vi vil gennemgå to metoder at bogføre, lønnen på.
Efter vi har kigget på finanskonteringen, så skal vi kigge på eIndkomst, vi vil tale lidt om baggrunden for eIndkomst og hvad vi kan bruge det til, Vi skal ind og kigge på en lønseddel og markere hvilke beløb der skal i hvilke skattefelter. Vi skal kigge på om vi kan regne baglæns, så vi kan finde et bruttobeløb på baggrund af en indberetning. Vi skal tale om ATP metoden og meget mere.

På dette modul vil vi gennemgå alle de relevante felter hos SKAT, personalegoder og deres indvirkning, hvad skal der ske hvis en medarbejder får en fartbøde eller en P-afgift.


Hvilke udgifter er der ved løn, som ikke vises på lønsedlen og hvordan skal disse finanskonteres.

Modul 3:

Følgende emner er med i modul 1:

På dette modul vil vi kigge nærmere det at afslutte lønnen, månedsrapportering, klargøring af materiale til revisor, samt de ekstra opgaver der ikke altid tænkes på under selve lønkørslen, men som er mindst lige så vigtige.


Et af de lidt større punkter vil være at afstemme lønnen over til skat og finans, hvilket er et vigtigt værktøj ved månedsafslutning og for at sikre at alt er rapporteret korrekt på medarbejderne.


Vi skal kigge på det der kommer ved afslutningen af en lønmåned og de opgaver der følger med, indberetningen til skat, hvor kan vi se evt. fejl meddelelser, hvordan laver vi en manuel indberetning til SKAT og meget mere.


I skal ind selv og lave en feriepengeforpligtigelse, I skal i praksis sidde og lave en afstemning af lønnen, så i ved hvor I skal hente jeres data og hvorfor I skal bruge lige dem til afstemning af lønnen.

Høgsbro+

Altid et skridt foran

Som kunde af finansielle ydelser, er det ofte et spørgsmål om ansvarlighed og tillid. Hos Høgsbro ligger vi en ære i vores arbejde, og vi tilbyder vores kunder samme høje niveau af faglighed og proaktivitet, uanset hvor få eller mange services i ligger hos os. Vi bygger vores forretning på nærhed og den direkte kommunikation til både kolleger og kunder – derfor oplever vi oftest langvarige kundeforhold og stor grad af tilfredshed med vores services. 

9046-web

Skal vi assistere på jeres finansielle ydelser?

Kontakt os i dag og lad os tage en uforpligtende dialog

om hvordan vi kan hjælpe jer videre.